לאן אתה רוצה להירשם?
סוכן חכם ניוזלטר

שאלות ותשובות

מהו היטל השבחה?

לכל נכס נדל"ני יש שווי. אם שוויו של הנכס עולה מפעולה תכנונית של הרשויות,על המוכר לשלם היטל השבחה. פעולת תכנון יכולה להיות שיפור תכנית מתאר, אחוזי בניה עודפים ואישור שימוש חורג בנכס. גובה ההיטל הוא מחצית מעליית השווי שיקבע השמאי.

מה זה נסח טאבו

נסח טאבו, הינו למעשה ת"ז של הנכס. הוא מודיע לנו בעצם , מיהו בעליו החוקיים של הנכס ואילו הגבלות או התראות ישנן לגבי הנכס שבנדון. בנסח טאבו ירשמו משכנתאות, עיקולים ושיעבודים שונים, כמו גם תוכניות של הרשויות להפקעת חלק מהמקרקעין או סתם סוגיות פרטיות של בתי דין למשפחה (נתגרשים למינהם, צוואות וכו').

מהו מס רכישה?

מס רכישה הוא מס שהמדינה גובה בגין רכישת מקרקעין. יש מדרגות מס שונות ויש שוני בין דירה ראשונה לדירה שניה. מעמד הרוכש (אזרח, תושב ארעי, ועוד) וכמובן יש התייחסות לסוג המקרקעין (דירה או מגרש וכו')