נדל"ן חיפאי

בשנתיים האחרונות שוק הנדל"ן הפך לשק החבטות של הפוליטיקה הישראלית, מצד אחד עליות מחירים של קרוב ל100% בפחות מעשור הינן בהחלט מקור לדאגה ולכן הפאניקה מורגשת בקרב אנשי הציבור אשר כל רצונם הוא להגן על קהל הבוחרים שלהם בכלל לואזן את שוק הנדל"ן בפרט.

מצד שני מדיניות לא עקבית ושינויים בפוליטיקה (מע"מ אפס צמח ונגדע) והעדר פיתרון הולם משאירים את מחירי הדירות על מדף גבוה ולא נגיש לרוב האוכלוסיה הצעירה שהיא קהל היעד העיקרי של שוק זה.

ריבית נמוכה על המשכנתאות תרמה אף היא להתייקרות הנדל"ן  משני כיוונים עיקריים הראשון הוא עלות מימון זולה לרוכשי דירות והשני הוא העדר אלטרנטיבה לכסף.

לפני כעשור גובה המשכנתא הממוצע של לקוחות שליוויתי בחיפה עמד על כ-500 אלך ש"ח ואילו כיום גובה המשכנתא שזוגות צעירים לוקחים הינו בין 850 אלף ש"ח למיליון ש"ח.

לצורך הדוגמא אם הייתם לוקחים משכנתא של 500 אלף ש"ח לפני כעשור, הריבית הממוצעת בבנקים עמדה על כ-5.5% שנתי צמוד למדד וההחזר למשכנתא עמד על 3070 ש"ח. כיום, בלקיחת משכנתא של 800 אלף ש"ח הריבית הממוצעת בבנקים עומדת על כ-2.5% צמוד למדד וההחזר הינו 3,589 ש"ח בקירוב.

ניתן גם למצוא משכנתאות זולות יותר כמו הפריים, מה שמראה שגם כשלוקחים משכנתא גבוהה יותר ב300 אלך ש"ח (כ-60% יותר מסכום המשכנתא בעבר) אזי ההחזר עולה רק כב- 500 ש"ח (שהם כ-15% יותר מגובה ההחזר בעבר ).

כך שניתן לראות שעלות גיוס הכספים הנמוכה תרמה אף היא לעליית מחירי הדירות.

מנסים לדכא את הביקושים הגבוהים לדירות באמצעות קנסות ועונשים (העלאת מס רכישה מס' פעמים באסור האחרון עד לרמה הרצחנית שלו כיום העומדת על 8% מערך הבית לבעלי דירה שניה).

הגבלת גובה המימון שרוכשים יכולים לקחת על דירה. אם בעבר יכולנו לקחת בין 90%-95% מימון ולרכוש דירה באמצעות הון עצמי זעום 5%-10% הרי שכיום אחוז המימון המוגבל ל75 לרוכשי דירה ראשונה ול-50% בלבד לרוכשי דירה שניה.

הגבלת התמהיל של ההלוואה (פעם לקחנו הלוואות בריביות משתנות ללא הגבלה). כיום הלוואת הפריים, הזולה ביותר על המדף מוגבלת לשליש בלבד מגובה ההלוואה כולה.

כל הצעדים הללו נועדו להקשות על הרכישה ול"יבש" את הביקושים.

רק על דבר אחד הם לא חשבו, להגדיל את ההיצע ! לבנות הרבה ,לייבא פועלים זרים , להפשיר קרקעות , לסבסד קרקעות לבנייה בבעלות המדינה , לשחרר חסמים בירוקרטיים שמקשים על בנייה מהירה. במקומות רבים בחו"ל ניתן לקבל היתר בנייה מרגע שרכשת את הקרקע תוך כ-3 חודשים. תכנון ואישור מהיר משחרר את הפקק. בישראל יקח בין 14-24 חודשים לקבל היתר בנייה ועוד שנתיים לבנות. כאן אנחנו מנסים לעזור ולספק קצת היצע בר השגה !